Buchse Exploded View - MGR 500 No.1 and higher

Type: 108153
Ships from: FOB Brampton Canada
U/M: Each
Stock: On Order
CM: 2567
* Buchse Exploded View MGR 500 No.1 and higher:

Buchse Exploded View

  Pos. No.  Part No.  Description  Add. Info  Required
107828 1 107828 Abstreifer Ø 36 x Ø 55 x 8 1
107937 2 107937 Buchse Ø 37 x Ø 69 x 74 1
107826 3 107826 Gleitlager HSM-3539-40 1
F22971 4 F22971 O-Ring Ø 54 x 3 1
F21345 5 F21345 Radial-Wellendichtring Ø 35 x Ø 47 x 7 3