JBKZ-250VA Power Transformer

U/M: Each
Stock: On Order
CM: 8568
JBKZ-250VA
 
250VA 50/60 Hz
 
Input:
  • 0-1 209V
  • 0-2 220V
  • 0-3 230V
Output:
  • 50V
Tags: Misc